Строителни огради и парапети

Ограда
Изглед Артикул Описание Тегло
IZOTECH SMART LIGHT Временна плътна ограда Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 1,5 мм. Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 1,5 мм. 31,5 кг.
IZOTECH SMART Временна плътна ограда Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 2,0 mm Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm 35,5 кг.
IZOTECH SMART RAL PAINTED Временна плътна ограда Размери: Н=2,080/L=2,825 м. Боя – цвят 7035/сив Рамка – Вертикални профили Ø42,4 x 2,0 mm Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm 38 кг.
IZOTECH MOBILT Временна олекотена ограда Тип А Размери: H=2,00m/L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. 11,9 кг.
IZOTECH MOBILT RC CB Временна олекотена ограда Tип RC-CB Подсилена рамка в двата края Размери: H=2,00m/L=3,43m. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. 12.62 кг.
IZOTECH MOBILT CB Временна олекотена ограда Tип CB Подсилена рамка в четирите края Размери H=2,00м./L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. 12,3 кг.
IZOTECH MOBILT H Временна олекотена ограда Tип H Размери H=1,20м./L=3,43м. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. Растер 250 х 120 мм. 9,8 кг.
IZOTECH SMART VEHICLE GATE Двукрила врата за плътна ограда Размери Н= 1,85м./L= 2,85м. Ширина при отворено положение: 5,70м. 115 кг.
  IZOTECH SMART GATE Еднокрила врата за плътна ограда Размери H=1,91м./L=1,03м. Пълнеж – Профилирана ламарина Ø 60 x 40 x 2,0 mm 25,7 кг.
IZOTECH MOBILT VEHICLE GATE Мобилна плъзгаща врата Размери H=2,12м./L=3,82m. Вертикални/хоризонтални телове Ø 3.0 мм. 56 кг.
       
Аксесоари за ограда
Изглед Артикул Описание Тегло
Бетонна основа с шест отвора Размери: 620 х 220 х 130 мм. 36 кг.
PVC основа с шест отвора Размери: 685 х 251 х 138 мм. 18,5 кг.
Скоба за захващане Размери 680 х 250 х 140мм. За съединяване на две пана – система SMART. 0,42 кг.
Ъглова скоба Размери 150 х 97 х 50мм. За твърда връзка при ъглова сглобка. 0,8 кг.
Панта за врата Размери 200 х 120 х 40мм. За захващане към съседното пано, за да може вратата да се върти. 2,6 кг.
Ключалка Размери 138 х 80мм. За заключване на мобилната врата към оградата. 1 кг.
Портален болт Размери 300 х 160 х 130мм. Използва се за да се избегне случайно затваряне на врата.  
Колело за оградна рамка Използва се в случаите, когато от стандартен панел се прави врата. 1,2 кг.
Стабилизатор Размери: 1395 х 1635 мм. 2,5 кг.
Щифт Размери 460 x 125 мм. Осигурява по-стабилно захващане на оградата към земята 0,7 кг.
Стоманен анкер Служи за фиксиране на стабилизатора към земята 1,2 кг.
Основа за монтаж чрез забиване Размери: 600 х 140 мм. 2,6 кг.
Транспортен палет Вместимост – 26 SMART панела. 115 кг.
Предпазни парапети
ИЗОТЕХ предлага предпазни парапети Система SAFETY FIRST, която е съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи. 

Настоящата система за защита от падане от височина е класифицирана като система клас “B”
  • Осигурява опора на човек, който се обляга на или ходи до парапета;
  • Спиране на човек, който върви или пада към парапета
  • Спиране на човек, който се търкаля надолу или пада по наклонена повърхност (EN 13374, 2013).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ И АКСЕСОАРИ