ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ITBG/2020

ПОКУПКА НА КОФРАЖНИ СИСТЕМИ FARESIN FORMWORK С ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ SACE SIMEST, Italy

Настоящата гаранция е предоставена от SACE SIMEST, Italy. SACE е 100% държавна кредитна компания подпомагаща италианския износ.


ПРЕДИМСТВА

  • Дългосрочен кредит
  • Избор на период
  • Финансиране без обезпечение
  • Вноски през 6 месеца
ЦЕЛ ПОКУПКА НА ОБОРУДВАНЕ ОТ FARESIN FORMWORK
ВАЛУТА EUR
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР 150,000.00
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ
САМОУЧАСТИЕ 20.00%
СРОК 24 – 36 – 48 МЕСЕЦА
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
ПОГАСЯВАНЕ НА РАВНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 6 МЕСЕЦА
ТАКСИ НЯМА
ЛИХВА ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД ~ 5,00 %

*Изисква се одобрение и се предоставя без допълнително обезпечение.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

• Годишни финансови отчети за 2017 и 2018 година

• Прогнозен годишен финансов отчет за 2019 година – до 30.03.2020година

* Отговор от SACE до 3 работни дни, след представяне на ГФО.


Изпратете запитване на: office@izotech.com или office-varna@izotech.com

Свържете се с нас по тел.: + 359 88 – 999 – 2828

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ С ТЪРГОВСКАТА МАРКА FARESIN