ДА КУПИМ ИЛИ НАЕМЕМ?

Да купим или наемем, с този въпрос трябва да се справи вашия планов отдел. Анализаторите са категорични, че e изгодно да наемем оборудване когато максималния му срок за ползване е до 7  месеца. Ако ползването е за по-дълъг и ако покупката на дълготрайно оборудване е в политиката на вашата компания ние можем да ви предложим гъвкави условия за неговото закупуване чрез признаване на част от платените от вас средтва за наем като авансово плащане за придобиването. За повече информация се обърнете към вашия дилър, който обслужва вашите договори във Изотех.

А какво печелите когато наемамате? Заедно с договорите за наем вие получавате безплатно от нас индивидуално изработени кофражни планове за най-добра оптимизация за вашия строителен процес, обучение на вашите технически лица за правилно боравене с кофражните системи, както и пълен приобектов сервиз по отношение на правилното използване на ситемите.

Уважаеми партньори от март 2016г. до март 2017г. група  Faresin Building Division, Италия чрез дистрибутора си за България ИЗОТЕХ  ще предлага изключително изгодни индивидуални  финансови планове за покупката на кофражни ситеми и строителни кулокранове с помоща на Италианската държавна агенция към министерството на търговията SACE. Ако решите да се възползвате от нашите финансови предложения, моля свържете се с вашия дилър от екипа на Изотех.